Start

Välkomna till JB Brunnsborrning AB

Brunnsborrning, jordvärme, bergvärme eller markarbeten; vi hjälper dig med det du vill ha utfört. Att söka alternativa energikällor för uppvärmning av huset är klokt. Det ger inte bara en besparing i den egna budgeten, utan är även bra för vår miljö.

Istället för att elda upp olja eller andra fasta bränslen kan du dra nytta av den värme och energi som finns i marken, runt och under ditt hus. Du har många alternativ att välja bland här. Jordvärme, grundvattenvärme eller bergvärme. Vilket alternativ som är det bästa för dig beror på förutsättningarna just där du bor.

Maskiner och kunskap

Vi har maskinerna, kunskapen och personal för att kunna hjälpa till vilket alternativ du än väljer. Alla våra brunnsborrare är certifierade enligt både SITAC och SGU, vilket garanterar att du får ett arbete utfört på bästa sätt. Vi utför alla slags jobb inom brunnsborrning; bergborrning, värmeborrning, bergvärmeborrning, alla typer av energiborrning liksom vattenborrning. Du kan få hjälp med allt från jord- och bergvärme, till energihål, energibrunnar och vattenbrunnar. Men, det är inte bara när du behöver hjälp med borrning som du med förtroende kan vända dig till oss. När du vill anlägga jordvärme gräver vi för den slang som behövs, och ser till att du får en fungerande jordvärmeanläggning innan vi återställer din trädgård till ursprungligt skick.

Markarbeten

Vi har också bred kompetens när det gäller markarbeten, sten- och plattläggning, och har en full maskinpark och duktiga maskinförare, för att på bästa sätt kunna utföra dessa jobb till din belåtenhet.

Om du tänker bygga hjälper vi dig att förbereda marken för bygget, oavsett om det handlar om en liten stuga eller ett större byggnadsprojekt. För oss finns det varken för stora eller för små arbeten. Vi ser både företag och privatpersoner som våra kunder.

Vill du ha en praktisk och lättskött infart till huset, eller en rejäl parkering vid företaget, så kan vi se till att du får den utformad exakt enligt dina önskemål. Sten och plattor kan förvandla de mest svårskötta områden i trädgården till en attraktiv uteplats eller en användbar gång. Det finns en sten för varje ändamål, och du väljer den som passar bäst hos dig. Därefter överlåter du arbetet till oss, så ser vi till att göra ett grundligt underarbete, som alltid är förutsättningen för att stenläggningen ska bli hållbar och stabil.

Våra duktiga förare av grävmaskiner och traktorer finns också till hands när det ska grävas och schaktas. Vår maskinpark räcker till för de stora arbetena vid vägbyggen och andra stora projekt. Men, vi är också glada att få hjälpa dig med grävningen vid byte och anläggning av vatten, avlopp, kabel och ledningsdragning. När du anlitar oss får du ett helhetspaket, där vi både gräver, schaktar och fraktar bort de schaktmassor som blir över.

Vårt mål – Nöjda kunder

En stor maskinpark med allehanda maskiner, som grävskopor i olika storlekar, lämpade för alla sorters terräng, traktorer, lastare, lastbilar, borraggregat och mycket mer, gör att vi kan åta oss alla typer av jobb. Det som gör det möjligt att alltid ge det lilla extra vid varje tillfälle är vår duktiga personal som kan hantera maskinerna med stor precision, och som har en stor yrkesskicklighet, och inte minst en enorm yrkesstolthet. Att alltid ge kunden det bästa är vårt motto. En nöjd kund är vår bästa belöning.

Vänd dig med förtroende till oss för alla typer av markarbete och borrningsarbete, och vi kan garantera att du inte kommer att ångra dig.