Brunnsborrning

Bergvärme

När vi idag talar om brunnsborrning avser vi både borrning efter vatten i en egen brunn, och borrning av energibrunnar, där man tar vara på den värme och energi som finns i berggrunden för att värma upp ett hus.

Just detta med borrhål för bergvärme har blivit oerhört populärt, vilket också har förändrat marknaden stort. Antalet aktörer på brunnsborrningsmarknaden har ökat mycket kraftigt på senare år, och detta har också medfört att det har smugit sig in mer eller mindre oseriösa företag. Därför är det viktigt att du vänder dig till ett seriöst företag med erfarenhet och kunnande.

För att vara säker på att få en brunnsborrning utförd på ett professionellt sätt bör du  anlita en certifierad brunnsborrare. På så sätt vet du att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt, och undviker att få eventuella skador på din fastighet. Den certifiering av brunnsborrare som finns, bygger på ett utbildningsmaterial och kravspecifikation som tagits fram av SGU.

För att bli certifierad måste en brunnsborrare ha varit verksam brunnsborrare i minst tre år, och ha klarat av ett godkänt svetsprov. Han ska också ha godkända resultat i kurser som ”Arbete på väg”, ”Heta arbeten”, ”Praktisk hydrogeologi” och ”Juridik för brunnsborrare”. Vare sig du vill ha borrat för vatten eller energi vill du veta att du får ett bra jobb utfört, och att den som utför jobbet vet vad det handlar om. Vi erbjuder dig denna trygghet oavsett om du vill ha en vattenbrunn eller en energibrunn.

Om din fastighet inte har kommunalt vatten är en borrning efter eget vatten det bästa alternativet. Detta är ett både säkert och miljövänligt sätt att få vatten, och när du anlitar en kvalificerad brunnsborrare för borrningen får du förstås både brunnen borrad och den bästa pumpanläggningen installerad. Det finns många pumpar att välja på, och det kan kanske vara svårt att själv avgöra vilken som passar bäst. Det finns alltid en pump som är optimal för just dina förhållanden, där både djupet på brunnen, samt tillrinning av vatten, är faktorer som påverkar valet. Med den erfarenhet som finns hos oss kan vi alltid se till att du får just den pump som ger dig bäst effekt.

Du kan  tryggt vända dig till oss. Berätta bara för oss vad du vill ha, så ser vi till att du får det du vill.  I vissa kommuner behövs ett tillstånd för att få installera en vattenbrunn, men för det mesta kan du installera en vattenbrunn för husbehov utan tillstånd.

Ett bra brunnsborrningsföretag kan förstås också hjälpa dig med att borra en energibrunn. I dagligt tal pratar vi om bergvärme, eftersom en energibrunn hämtar värme från berggrunden. Om du vill spara pengar, och också vara snäll mot miljön, väljer du detta alternativ för att värma ditt hus. För att få ut mesta möjliga energi för just ditt hus, anpassas borrhålets djup efter din fastighets storlek och energibehov.

Enligt lag är vi som brunnsborrare skyldiga att anmäla en borrad energibrunn till brunnsarkivet, som handhas av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), vilket vi naturligtvis gör. Det du måste göra innan vi kan starta borrningen, är att söka tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kontakta kommunen för att få reda på exakt vad som gäller där du bor, så ordnar vi resten när du har ordnat tillståndet.