Förbereda mark

DSC00899Att köpa en tomt och bygga ett hus är ett stort projekt. Ett stort projekt, och även mycket jobb innan marken kan kallas tomt, och vara klar att bygga på. Som vid mycket annat jobb är underarbetet det viktigaste, så också när det gäller att förvandla mark till tomt.

Det första som ska göras är att bestämma var byggnaden ska stå och hur den ska placeras. Där tar man hänsyn till väderstreck, men också till marknivå och andra faktorer som kan påverka placeringen. Det gäller även att göra en grundlig utvärdering av markens beskaffenhet, så att man vet vad som väntar när grävningen börjar. Med en så kallad grundundersökning tar man reda på hur marken ser ut, och kan avgöra vilka åtgärder som behövs för att tryggt kunna bygga på platsen. En sådan undersökning behöver göras om du inte kan få besked från kommunen om markens beskaffenhet.

Även för att få ett korrekt pris behövs en undersökning av marken. Det är svårt för grävaren att veta vad som finns under markytan. För att kunna sätta en grund till ett bygge är det viktigt att all befintlig matjord transporteras bort. Hur mycket som behöver grävas för detta kan vara svårt att avgöra innan arbetet startat, men en markundersökning kan ge ett ungefärligt besked. Faktum är att detta moment kan skapa konflikter mellan grävaren och kunden, eftersom det kan krävas djupare grävning än man först trott. En djupare grävning kräver förstås också mer dräneringsmassor, och allt detta sammantaget kan göra att arbetet blir dyrare än det kostnadsförslag som lämnats. Har man undersökt marken innan grävningen påbörjas, kan en sådan konflikthärd lättare undvikas.

Att förbereda mark för tomt kräver både kunskap och maskiner, och det bästa sättet att få detta gjort är förstås att anlita ett seriöst företag som kan erbjuda både en rik maskinpark och kunniga maskinförare. Hos oss kan du känna dig trygg, och vi har maskiner för alla arbeten som behövs för att göra en byggbar tomt av din mark.

De första förberedelserna brukar röra sig om att få bort befintlig vegetation, och hur avancerat detta arbete blir beror förstås på hur marken ser ut där det ska byggas. Vissa marker kräver bara en röjning innan grävningen kan påbörjas medan det på andra platser krävs en större insats. När marken kan kallas tomt är det dags för de förberedelser som leder fram till ett husbygge. Du behöver schakta och gräva för vatten och avlopp, samt för en korrekt dränering av det blivande huset. För detta jobb ska det finnas klara ritningar, så att det inte uppstår oklarheter om var det finns redan befintliga ledningar, till exempel. Om bygget görs på mark, där det redan finns andra byggnader, och vatten- och avloppssystem, måste ritningar över dessa kollas, så att inte befintliga rör och ledningar skadas vid grävning och schaktning.

När man förbereder marken för tomt hanteras också stora mängder schaktmassor. Jord och annat material som ska lagras och fraktas. Vi har alla maskiner och lastbilar för detta, och du behöver inte tänka på dessa moment över huvud taget. Lämna över ansvaret till vår duktiga personal, så ser vi till att din mark blir helt klar för bygget. När det sedan blir dags för själva bygget finns vi också tillgängliga för de gräv- och schaktarbeten du har behov av under den processen.