Gräv/Schaktning

Grävarbete och schaktning är nödvändigt vid olika typer av byggnad och anläggning. Dessa arbeten kräver både stora och starka maskiner, erfarna duktiga maskinförare och allmän branschkunskap. Dessutom måste en bra entreprenör kunna erbjuda kunskap och erfarenhet av planering och utförande av alla de processer som ingår i gräv- och schaktarbetet. Oavsett om det är privatpersoner eller företag som behöver ha dessa arbeten utförda, och oavsett storlek på projektet, är det viktigt att de utförs på ett professionellt sätt. Detta både för att få högsta möjliga säkerhet, men också för att få det resultat du förväntar dig.

Att gräva och schakta på egen hand är inget som rekommenderas, såvida du inte har stor erfarenhet av denna typ av jobb, samt kan hantera en grävmaskin på ett professionellt sätt. Som tidigare nämnts så krävs det olika typer av stora maskiner, duktiga förare samt erfarenhet av denna typ av jobb. Det är inte så enkelt att det räcker med att köpa in en grävmaskin för att kunna utföra gräv- och schaktningsarbete på ett nöjsamt sätt.

För att du ska kunna vara säker på att arbetet utförs på bästa sätt bör du anlita ett företag med erfarna och duktiga medarbetare som vet hur man utför dessa jobben från början till slut. Vänd dig i förtroende till oss så hjälper vi till att utföra ditt grävprojekt på bästa sätt. Vi åtar oss alla typer av grävning och schaktning, stora arbeten likväl som små. Vi har allt som krävs; en stor branschkunskap, stora resurser i form av en väl tilltagen maskinpark och duktiga förare, samt viljan att utföra dina uppdrag på absolut bästa sätt.

Markarbeten som grävning och schaktning utförs vid byggplatser, vägbyggen och andra anläggningar där marken behöver röjas och iordningställas för önskat ändamål. Det kan vara allt från anläggande av ett stort köpcentrum, till markarbetet före uppförandet av en friggebod i din trädgård. Stort eller litet spelar ingen roll, vi lägger fullt fokus på att göra ett fullgott jobb vid alla tillfällen. Vi utför också de grävarbeten som behövs vid rördragning, kabeldragning samt VA-arbeten, och mycket mera. Där du behöver grävhjälp ställer vi upp.

Vi har maskiner som behövs både för stora eller små markarbeten. Grävmaskiner i olika storlekar, lastare, och lastbil, allt finns redo hos oss, därför är du garanterad att arbetet blir utfört snabbt och smidigt. Den stora bredden i vår maskinpark gör också att vi kan ta oss fram och utföra vårt jobb på de flesta platser och också i svårare terräng. Vi månar om att alltid ha ett bra samarbete med våra kunder, och utför det kunden vill ha utfört utan krångel. Tala om vad du behöver hjälp med, så kommer våra erfarna och duktiga medarbetare till din hjälp.

Tillsammans kan vi planera grävningen, och du kan på så sätt vara säker på att arbetet utförs precis så som du vill ha det gjort. Nöjda kunder återkommer och det tar vi fasta på, därför gör vi allt som står i vår makt för att du ska bli en nöjd kund.