Jordvärme

JordvärmeJakten för att sänka kostnaderna för uppvärmningen av hus fortsätter. Många vill komma bort från beroendet av olja eller el som tenderar att hela tiden bli allt dyrare. Det finns olika alternativ att välja bland, och ett av de alternativ som funnits med ganska länge nu är  jordvärme. Med denna teknik drar man nytta av den värme som finns i marken övre skikt. Till skillnad mot bergvärme behövs det ingen borrning djupt ner, utan jordvärmen får man redan på cirka en meters djup. Där nere finns en massa solenergi, och genom att gräva ned slangar under markytan kan man ta vara på den värmen. I dessa slangar, som bör ligga med cirka en meters mellanrum, finns en vätska som fångar upp energin i marken och för den in till en värmepanna.

Systemet med jordvärme kräver att du har en ganska stor tomt att gräva ned slangarna på. För att värma en normalstor villa kan det behövas ända upp till 200 meter slang, vilket naturligtvis kräver mycket plats. Detta är en av nackdelarna med jordvärme, och om det inte finns plats för tillräckligt mycket slang kan kanske bergvärme vara ett bättre alternativ. Om du däremot har plats för slang är jordvärme ett billigare alternativ än bergvärme.

Kanske du hört om problem med växtlighet i trädgårdar, där det grävts för jordvärme? Detta var en av de ”barnsjukomar” man kunde se i samband med jordvärme, i början. Detta berodde på att marken där jordvärmeslangarna var nedgrävda kyldes ner så mycket att växterna hade svårt att trivas. Detta problem finns inte kvar idag, och är inget du behöver oroa dig för om du funderar på att skaffa jordvärme.

För att det ska vara lämpligt att dra jordvärme till ditt hus finns det några få saker att tänka på:

  • Jordvärme är lämpligast om huset har ett högre behov av värme.
  • Du ska ha en tomt som tillåter att det grävs ned mycket slang.
  • Ditt hus ska ha ett vattenburet värmessystem.

Om dessa villkor uppfylls är jordvärme ett bra alternativ för dig. Jordvärme ger en jämn temperatur hela året, och är ett utmärkt alternativ där det inte finns möjlighet att borra för bergvärme. Eftersom det också är billigare att installera än vad bergvärme är så finns det mycket att vinna på att gräva för jordvärme.

När du ska göra en såpass stor investering som installation av jordvärme innebär, är det självklart att välja ett seriöst företag med hög kunskap och lång erfarenhet för att utföra installationen. Det garanterar dig ett väl utfört jobb och ett fungerande värmesystem. Det finns många företag som idag erbjuder sig att gräva för, och installera jordvärme, och det är viktigt att du ser till att välja en aktör som är seriös och kan sin sak, så att du får full valuta för dina investerade pengar.

Vänd dig till oss, så kan du känna dig trygg och vara säker på att du får ett väl utfört arbete, och en installation som fungerar från första stund. Vi har erfaren och kunnig personal som hjälper dig med allt från planeringen till ett fullt fungerande värmesystem. Du ska inte riskera att bli stående med ett värmesystem som krånglar, vi ger dig all hjälp och support du behöver för att få en fungerande värmetillförsel till ditt hus.